Αντίρρηση κατά Δασικού Χάρτη – Σχέση & διαφοροποίηση με το πρόδηλο σφάλμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Ο Δασικός Χάρτης αποτελεί πεδίο ενδιαφέροντος πολλών επιστημών, λόγω και της σοβαρότητας που περικλείει τη διαδικασία κατάρτισης του, αλλά και την ανάγκη νομικής άμυνας (ενδεχομένως) κατά του περιεχομένου του.

Στην Ελλάδα, όπου ελλείπει εδώ και πολλά συναπτά έτη το ολοκληρωμένο Δασολόγιο, η λύση δίνεται με την κατάρτιση σταδιακά (ύστερα και πολλές νομοθετικές παλινωδίες) με τον Δασικό Χάρτη. Ο Ν. 4685/2020 εισήγαγε εκτεταμένες προσθήκες/αλλαγές στους Δασικούς Χάρτες, επανεκκινώντας ab ovo στην ουσία τη διαδικασία κατάρτισης/κύρωσης τους.

Κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε επιτρέπεται η υποβολή αντιρρήσεων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εκατόν πέντε (105) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόκληση υποβολής αντιρρήσεων. Σημειώνεται ότι η αντίρρηση κατά δασικού χάρτη δεν ταυτίζεται με τη διόρθωση πρόδηλους σφάλματος σε αυτόν. Ενδεικτικώς, πρόδηλα σφάλματα είναι:

  • Τεχνικού χαρακτήρα απόκλιση ή εσφαλμένη τεχνική απόδοση των οριογραμμών που παρατηρείται επί των φωτογραμμετρικών υποβάθρων και προκύπτει είτε από μετρήσεις εδάφους είτε από φωτοερμηνευτική απόδοση του θεματικού περιεχομένου του χάρτη, που έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα, που παρουσιάζεται σ’ αυτά
  • Παράλειψη, εκ παραδρομής, της αποτύπωσης σαφώς δασικής έκτασης εντός ευρύτερης άλλης μορφής (αγροτικής κλπ) και το αντίστροφο κλπ

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης προδήλου από την οικεία Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η αίτηση αυτή  μετατρέπεται σε αντίρρηση και εξετάζεται από την αρμόδια ΕΠΕΑ.

Με τις αντιρρήσεις, λοιπόν, προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη εκτάσεων, της ορθής απεικόνισης, εφαρμογής και ισχύος των πράξεων της Διοίκησης και της σύννομης αλλαγής χρήσης αυτών.

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική φόρμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων, στον σχετικό ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων. Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής κατάθεσης, χορηγείται αριθμός πρωτοκόλλου.

Σημειώνεται ότι η όλη διαδικασία της αντίρρησης έχει παραταθεί με αποφάσεις της οικείας κατά περιοχή Διεύθυνσης Δασών, σύμφωνα και με τα νομικά ως άνω ερείσματα.

Επίσης, ο ρόλος του δικηγόρου στην όλη διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντικός, τόσο στην κατάστρωση της συλλογιστικής της αντίρρησης, όσο και στον έλεγχο αυτής για το αν συνάδει με τη δασική νομοθεσία.

Τέλος, μετά την όλη διοικητική διαδικασία της αντίρρησης, δύνανται να ασκηθούν ένδικα βοηθήματα στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια.

 

Πηγή : https://www.b2green.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Your Comment