Πότε υποβάλλουμε ατελώς αντιρρήσεις και αιτήσεις πρόδηλων σφαλμάτων στους δασικούς χάρτες

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Αναρτήθηκαν οι Δασικοί Χάρτες σχεδόν σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση ορισμένες περιοχές της Αττικής, που θα αναρτηθούν σταδιακά και ήδη άρχισε η υποβολή αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη.

Πολλοί όμως είναι οι πολίτες, που δεν συμφωνούν με το δασικό χαρακτήρα και πιστεύουν ότι όλα οφείλονται στον «κακό» και εσφαλμένο Δασικό Χάρτη και θεωρούν άδικο να πληρώσουν παράβολο για να καταθέσουν Αντίρρηση. Ετσι επιλέγουν τη λύση της ατελούς Αντίρρησης ή της αίτησης Πρόδηλου Σφάλματος. Θα πρέπει όμως να είναι προσεκτικοί, όσοι επιλέξουν να καταθέσουν αυτού του τύπου τις αιτήσεις διόρθωσης, γιατί οι ατελώς Αντιρρήσεις και τα Πρόδηλα Σφάλματα αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες εσφαλμένων εγγραφών του Δασικού Χάρτη και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν τις Αντιρρήσεις που υποβάλουμε στις περιπτώσεις ουσιαστικής αμφισβήτησης του δασικού χαρακτήρα μιας έκτασης.

Ο νόμος, βέβαια, δίνει το δικαίωμα στους πολίτες να καταθέσουν αίτηση προδήλου σφάλματος και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν εμπίπτουν στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, θα εξετάζονται ως Αντιρρήσεις και σε περίπτωση δικαίωσης τους θα πληρώσουν το τέλος που αναλογεί σε αυτές. Για αυτό καλό είναι οι πολίτες να είναι προσεκτικοί και θα πρέπει να συμβουλευτούν τον ειδικό μηχανικό ή δασολόγο, που θα τους καθοδηγήσει για τον σωστό χειρισμό της υπόθεσης τους.

Ποιες αντιρρήσεις είναι ατελώς

Οι αντιρρήσεις χωρίς τέλος υποβάλλονται μόνο στα Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης των Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ) των Διευθύνσεων Δασών των νομών και αφορούν σε περιπτώσεις που:

 • έχουν εκδοθεί ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ Πράξεις Χαρακτηρισμού από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία που, εκ παραδρομής, δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες,
 • έχουν ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ αιτήσεις για έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού ή εκκρεμείς ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ κατά τη διαδικασία εξέτασης δασικών αμφισβητήσεων,
 • εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφισης, αλλά περιλαμβάνονται σε κληροτεμάχια εποικιστικών εκτάσεων ή αναδασμού,
 • εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές/βραχώδεις/πετρώδεις, είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές εποικιστικών εκτάσεων ή αναδασμού,
 • έχουν συμπεριληφθεί στο δασικό χάρτη ως δασικές, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος των εγκεκριμένων ορίων οικισμών και των εγκεκριμένων ορίων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομικών σχεδίων,
 • αντιστοιχούν στο όριο αρτιότητας, κατά το χρόνο έκδοσης της σχετικής οικοδομικής άδειας και εντάσσονται στην προηγούμενη περίπτωση.

Ποια είναι τα πρόδηλα σφάλματα, που υποβάλλονται ατελώς

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 153394/919/2017 – ΦΕΚ 1366/Β/21-4-2017, μπορούν οι πολίτες να αιτηθούν ατελώς, δηλαδή χωρίς την καταβολή του προβλεπομένου για τις Αντιρρήσεις τέλους, τη διόρθωση συγκεκριμένων κατηγοριών σφαλμάτων του δασικού χάρτη, που έχει να κάνει με:

 •  Τεχνικού χαρακτήρα απόκλιση ή εσφαλμένη τεχνική απόδοση των οριογραμμών που παρατηρείται πάνω στα φωτογραμμετρικά υπόβαθρα και προκύπτει είτε από μετρήσεις εδάφους ή φωτοερμηνευτικής απόδοσης του θεματικού περιεχομένου του χάρτη, που έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα, που παρουσιάζεται σ’ αυτά.
 •  Παράλειψη, εκ παραδρομής, της αποτύπωσης σαφώς δασικής έκτασης εντός ευρύτερης άλλης μορφής (αγροτικής κ.λπ.) και το αντίστροφο.
 •  Απεικόνιση εμφανώς λανθασμένης αγροτικής έκτασης ως δασικής και το αντίστροφο.
 •  Παράλειψη εγγραφών στοιχείων των πολυγώνων του χάρτη στη βάση δεδομένων.
 •  Λάθος αποτύπωση θεματικής επιφάνειας που οφείλεται σε διαμορφωμένα στοιχεία εικόνας (φωτογραφίας) λόγω διαβαθμισμένων περιοχών.
 • Απόδοση ως «χορτολιβαδικής», έκτασης που αφορά σε πεδινή και ομαλής κλίσης περιοχή, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με το π.δ. 32/2016 (ΦΕΚ 46 Α’).
 •  Απόδοση ως «χορτολιβαδικής», έκτασης που αφορά σε αναγνωρισμένη, κατά τις κείμενες διατάξεις, έναντι του Δημοσίου ως ιδιωτικής, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
 •  Απόδοση ως δασικής, έκτασης που αφορά τεχνητή δασική φυτεία, η οποία εξαιρείται της υπαγωγής στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
 •  Ειδικά σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη απεικόνισης πράξεων της διοίκησης πριν την κύρωση του δασικού χάρτη.

Σε τι αφορούν ακριβώς τα πρόδηλα σφάλματα και πώς αντιμετωπίζονται

Πρόδηλα σφάλματα του δασικού χάρτη θεωρούνται τα εξής:

1. Σφάλματα που οφείλονται στα χαρτογραφικά υπόβαθρα.

  • Στις περιπτώσεις μεταφοράς οριογραμμών του δασικού χάρτη, από προγενέστερο φωτογραμμετρικά υπόβαθρο, το οποίο αποτέλεσε το χαρτογραφικό υπόβαθρο κατάρτισής του, σε νεότερο πλέον ακριβές, για λόγους επικαιροποίησης.
  • Ελέγχεται και εξασφαλίζεται η καλύτερη γεωμετρική ακρίβεια του νέου χαρτογραφικού υλικού και στα δύο υπόβαθρα και ειδικότερα σε περιοχές που διαπιστώνονται μεγάλες αποκλίσεις.

Στη συνέχεια, με φωτοερμηνεία, εφόσον δεν πρόκειται για περιπτώσεις που έχει αλλάξει η μορφή του εδάφους (μορφές δασικής ή άλλης κάλυψης, δρόμοι, διασταυρώσεις δρόμων, ρέματα, γωνίες χωραφιών και άλλα στοιχεία που μπορούν να προσδιοριστούν στις αεροφωτογραφίες των διαφορετικών χρονολογιών) αναγνωρίζεται η ορθή μορφολογία του εδάφους, από την οποία εξαρτώνται οι οριογραμμές κατά τη μεταφορά τους στο χάρτη.

2. Σφάλματα που οφείλονται σε λάθος τοποθέτηση των θεματικών οριογραμμών.

  • Αφορούν σε περιπτώσεις που έχουν τοποθετηθεί και απεικονισθεί θεματικές οριογραμμές (πρόσφατα δασική έκταση-δασική έκταση στις αεροφωτογραφίες παλαιότερης λήψης κ.λπ.) σε λάθος θέση σε σχέση με την εικόνα (π.χ. οριογραμμή που καθορίζει δασικό πολύγωνο τέμνει την εικόνα και εντάσσει τμήμα του, εσφαλμένα, σε όμορο πολύγωνο άλλης μορφής κάλυψης).
  • Μεταφέρονται οι θεματικές οριογραμμές στην πραγματική θέση, και γίνονται όλες οι προκύπτουσες αλλαγές στη βάση δεδομένων (π.χ. εμβαδόν).

3. Σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη ή λάθος απεικόνισης θεματικών εκτάσεων (αφορούν σε μορφή ή χαρακτήρα)

  • Αφορά θέματα φωτοερμηνευτικού χαρακτήρα, για τις περιπτώσεις που προφανέστατα δεν συμπεριελήφθη σαφώς δασική έκταση εντός πολυγώνου άλλης μορφής έκτασης (π.χ. αγροτικής) και το αντίστροφο, ή περιπτώσεις με λανθασμένη εκτίμηση του είδους βλάστησης από την φωτοερμηνεία παλαιότερων ή/και πλέον πρόσφατων αεροφωτογραφιών και λόγω μη επιβεβαίωσης στο έδαφος, που είχε σαν αποτέλεσμα την προφανέστατη, εσφαλμένη, απεικόνιση πολυγώνου μη δασικής έκτασης ως δασικής και το αντίστροφο. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα διευκρινιστικού χαρακτήρα αναφέρεται μεγάλης ηλικίας ελαιώνας, που λόγω της έντονης κλίσης του εδάφους κατά τη φωτοερμηνεία των αεροφωτογραφιών εκλήφθη ως έχον τη μορφή δάσους και συμπεριελήφθη ως δασική έκταση.
  • Συμπληρώνεται και τροποποιείται ο δασικός χάρτης με αυτές, δημιουργούμενων νέων πολυγώνων, με ανάλογη τροποποίηση της βάσης δεδομένων.

4. Σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη ή λάθος εγγραφών στοιχείων (αντιστοίχισης)

  • Περιλαμβάνουν τα λάθη που έχουν παρεισφρήσει προφανώς εκ παραδρομής (π.χ. διαφορά στο εμβαδόν του πολυγώνου από το πραγματικό, λάθος ένδειξη landtype κ.λπ.) στη βάση δεδομένων.
  • Συμπληρώνονται οι εγγραφές που λείπουν (π.χ. καταχώρηση ένδειξης κατηγορίας κάλυψης πολυγώνου στη βάση δεδομένων).

5. Σφάλματα που οφείλονται σε τροποποιημένα στοιχεία κατόπιν επεξεργασίας εικόνας λόγω διαβαθμισμένων περιοχών

  • Περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις λανθασμένης αποτύπωσης θεματικής επιφάνειας που οφείλεται σε επεξεργασία και αλλοίωση της εικόνας που χρησιμοποιήθηκαν (αεροφωτογραφία ή ορθοφωτοχάρτης), λόγω διαβαθμισμένων περιοχών (π.χ. στρατόπεδο, στρατιωτική βάση), με αποτέλεσμα να είναι διαφορετικά από την υφιστάμενη πραγματική κατάσταση στο έδαφος και λόγω αμέλειας δεν είχαν επιβεβαιωθεί-διορθωθεί οι θεματικές γραμμές με αυτοψίες.
  • Διορθώνονται οι θεματικές γραμμές με αυτοψίες. Η ανάδειξη, αποτύπωση και διόρθωση εκτελείται είτε με επίγειες μεθόδους μέτρησης είτε με φωτογραμμετρικές, χρησιμοποιώντας αεροφωτογραφίες, ορθοφωτογραφίες ή δορυφορικές εικόνες υψηλής ακρίβειας ίσης ή καλύτερης των προβλεπόμενων στις τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης δασικών χαρτών.

6. Σφάλματα λόγω συμπερίληψης πεδινών χορτολιβαδικών, βραχωδών ή πετρωδών εκτάσεων

  • Είναι τεχνικού χαρακτήρα σφάλματα και αφορούν στις περιπτώσεις απόδοσης ως «χορτολιβαδικών», εκτάσεων που βρίσκονται σε πεδινή και με ομαλή κλίση περιοχή.
  • Οι δασικοί χάρτες διορθώνονται, εξαιρουμένων των πολυγώνων που αφορούν στις παραπάνω εκτάσεις.

7. Σφάλματα λόγω συμπερίληψης χορτολιβαδικών, βραχωδών ή πετρωδών εκτάσεων αναγνωρισμένων ως ιδιωτικών

  • Περιλαμβάνουν τις εκ παραδρομής περιπτώσεις απόδοσης ως «χορτολιβαδικών βραχωδών ή πετρωδών εκτάσεων», που αφορά σε αναγνωρισμένες κατά τις κείμενες διατάξεις, έναντι του Δημοσίου ως ιδιωτικές, οι οποίες εξαιρούνται της δασικής νομοθεσίας.
  • Οι δασικοί χάρτες διορθώνονται, εξαιρουμένων των πολυγώνων που αφορούν στις παραπάνω εκτάσεις.

8. Σφάλματα λόγω συμπερίληψης τεχνητών δασικών φυτειών ως δασικών εκτάσεων

  • Αφορά σε εκείνες τις περιπτώσεις που συμπεριλήφθηκαν στους δασικούς χάρτες εκτάσεις ως δασικές ενώ αποτελούν τεχνητές δασικές φυτείες
  • Οι δασικοί χάρτες διορθώνονται, εξαιρουμένων των πολυγώνων που αφορούν στις παραπάνω εκτάσεις.

9. Σφάλματα που οφείλονται σε παράλειψη απεικόνισης πράξεων της Διοίκησης

  • Αφορά στις περιπτώσεις που δεν συμπεριλήφθηκαν πράξεις της διοίκησης (σχέδιο πόλης, πράξη χαρακτηρισμού, έγγραφα πληροφοριακού χαρακτήρα, κλήρος εποικισμού κ.λπ.).
  • Οι δασικοί χάρτες διορθώνονται, εξαιρουμένων των πολυγώνων που αφορούν στις παραπάνω εκτάσεις.

Πηγή : https://www.b2green.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Your Comment