ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

About Project

Το εν λόγο έργο αφορά στην κατασκευή παταριού μέσα σε βιομηχανικό κτίριο, με σκοπό την αποθήκευση προϊόντων. Στο εν λόγο έργο είμαστε υπεύθυνοι για την εκπόνηση της στατικής μελέτης. Υπεύθυνος για την αρχιτεκτονική μελέτη, την αδειοδότηση και την γενική επίβλεψη του έργου είναι ο συνεργάτης μας Πολιτικός Μηχανικός Σπυρίδων Αδαμόπουλος.

Το πατάρι έχει επιφάνεια 100 τ.μ. και είναι κατασκευασμένο με κοιλοδοκούς. Συγκεκριμένα τα υποστυλώματα έχουν διατομή SHS 80X6, ενώ η διατομή των δοκαριών είναι RHS 80Χ40Χ6. Η τελική επιφάνεια του παταριού υλοποιήθηκε με ξύλινο πάτωμα. Τέλος η κατασκευή θεμελιώθηκε επάνω στην υπάρχουσα πλάκα αφού ελέγχθηκε ο υφιστάμενος οπλισμός της. Η θεμελίωση υλοποιήθηκε αρθρωτά με χρήση μετωπικών πλακών σε κάθε υποστύλωμα.    

Project details

Αρχιτεκτονική Μελέτη :  Αδαμόπουλος Σπυρίδων
                                                 Επισκόπου Τιμοθέου 15 Αίγιο
                                                 τηλ : 6972443223,2691029156
                                                email : saengserv@gmail.com     Στατική Μελέτη : Μαρινόπουλος Παναγιώτης
Έτος Κατασκευής : 2022
Τοποθεσία : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ ΒΟΥΛΩΜΕΝΟΥ