ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΑΡΜΕΚΤΗΡΙΟΥ

About Project

Το εν λόγο έργο αφορά στην κατασκευή προσθήκης νέου κτιρίου – αρμεκτήριο και χώρου αναμονής σε υφηστάμες σταυλικές εγκαταστάσεις. Στο εν λόγο έργο είμαστε υπεύθυνοι για την εκπόνηση της στατικής μελέτης. Υπεύθυνος για την αρχιτεκτονική μελέτη, την αδειοδότηση και την γενική επίβλεψη του έργου είναι ο συνεργάτης μας Πολιτικός Μηχανικός Σπυρίδων Αδαμόπουλος.

Το κτίριο έχει επιφάνεια 140 τ.μ. και θα κατασκευαστεί από μεταλλικό φέροντα οργανισμό. Συγκεκριμένα τα υποστυλώματα έχουν διατομή HEA 180, η κεφαλοδοκός έχει διατομή IPE 120, οι τεγίδες του κτιρίου είναι διατομής Z140X15 ενώ οι οριζόντιοι και κατακόρυφοι σύνδεσμοι δυσκαμψίας έχουν διατομή     L EQ30X30X30. Η κατασκευή θα έχει πλευρική επένδυση (επικάλυψη) από φύλλα πάνελ. Η στέγη του κτιρίου είναι μονόριχτη και θα υλοποιηθεί και αυτή με φύλλα πάνελ.

Τέλος η θεμελίωση του εν λόγο κτιρίου θα πραγματοποιηθεί με πεδιλοδοκούς από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30. Οι πεδιλοδοκοί θα έχουν διαστάσεις 30/90. Η στήριξη των μεταλλικών υποστυλωμάτων θα υλοποιηθεί αρθρωτά με χρήση μετωπικών πλακών σε κάθε υποστύλωμα.

Project details

Αρχιτεκτονική Μελέτη :  Αδαμόπουλος Σπυρίδων
                                                 Επισκόπου Τιμοθέου 15 Αίγιο
                                                 τηλ : 6972443223,2691029156
                                                email : saengserv@gmail.com     Στατική Μελέτη : Μαρινόπουλος Παναγιώτης
Έτος Κατασκευής : 2021
Τοποθεσία : “ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ” Τ.Κ. ΚΡΙΝΟΦΥΤΩΝ