ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ''ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ''

About Project

Το γραφείο μας ασχολείται με την υλοποίηση του προγράμματος Εξοικονομώ από το 2020. Εδώ και τέσσερα χρόνια στόχος μας είναι η επιτυχημένη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης του προγράμματος, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του κατάλληλου σεναρίου ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου, με στόχο την μείωση των ενεργειακών αναγκών του και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης μέσα σε αυτό.

Με τα χρόνια έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε εξειδικευμένα συνεργεία και συνεργάτες που εγγυώνται την άριστη εφαρμογή και υλοποίηση όλων των ενεργειακών παρεμβάσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τα υλικά και ο τρόπος εφαρμογής τους είναι πιστοποιημένα και συμμορφώνονται πλήρως με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για την εξοικονόμηση ενέργειας.        

Project details