Υποχρεωτικά όλες οι νεόδμητες οικοδομές με μηδενικές εκπομπές έως το 2030.

Στο πλαίσιο της δέσμης «Fit for 55», του ευρωπαϊκού νομοθετήματος για το κλίμα που καθιστά νομική υποχρέωση την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030, το Συμβούλιο κατέληξε σήμερα σε συμφωνία (γενική προσέγγιση) σχετικά με πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για την...