Τοπικά πολεοδομικά σχέδια 2021. Τελευταία ευκαιρία για τη χώρα

Με υπουργική απόφαση, κύριος των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Χώρας είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), ενώ ως Αναθέτουσα Αρχή και Φορέας Υλοποίησης , ορίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.Οι νόμοι της τελευταίας 10ετίας της κρίσης δημιούργησαν ένα νέο πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού. Με τους νόμους αυτούς καταργήθηκε ένα σημαντικό μέρος...