Φέρων Οργανισμός από Χάλυβα

Τα μονώροφα κτίρια για βιομηχανικές και αποθηκευτικές χρήσεις αλλά και άλλες παραγωγικές εμπορικές ή αθλητικές δραστηριότητες, κυρίως όταν τα ανοίγματα είναι σχετικά μεγάλα , αποτελούν παραδοσιακό και προνομιακό πεδίο εφαρμογής φερόντων οργανισμών από χάλυβα. Τα κτίρια αυτά συνδέονται, κατά κανόνα με την απουσία ωφέλιμων φορτίων επί της οροφής τους και...