ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η μελέτη εφαρμογής, είναι η πιο κοπιαστική φάση και απαιτεί πολλές και σύνθετες γνώσεις της κατασκευής. Κάθε κτίριο εμπεριέχει τον φέροντα οργανισμό του, που κατά κανόνα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα ή δομικό χάλυβα και συνδυασμό τους.

Ο σκελετός αποτελείται από οριζόντια και κατακόρυφα φέροντα στοιχεία και από τα στοιχεία της θεμελίωσης. Οριζόντια φέροντα στοιχεία είναι οι πλάκες και οι δοκοί. Κατακόρυφα στοιχεία είναι οι κολόνες. Ενώ τα στοιχεία θεμελίωσης του κτιρίου είναι τα πέδιλα, οι συνδετήριες δοκοί και οι πεδιλοδοκοί. Ο σκελετός του κτιρίου πρέπει να έχει την απαιτούμενη αντοχή για να φέρει με ασφάλεια τα φορτία της βαρύτητας, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του κτιρίου.

Ο κρισιμότερος παράγοντας για την αντοχή του κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα είναι ο οπλισμός που έχει τοποθετηθεί στο σκελετό του. Ο χάλυβας του οπλισμένου σκυροδέματος χρησιμοποιείται σε μορφή ράβδων κυκλικής διατομής, ενώ το σκυρόδεμα όπως το λέει και η λέξη είναι «δέμα» που αποτελείται από τα υλικά : χαλίκι , γαρμπίλι , άμμο , τσιμέντο και νερό. Όταν τα υλικά αναδευτούν για λίγο σχετικά χρόνο και σε κατάλληλες αναλογίες, δημιουργούν το σκυρόδεμα.