ΕΚΔΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών για την αδειοδότηση οποιασδήποτε οικοδομικής εργασίας όπως άδεια δόμησης νέας ή προσθήκης σε υφιστάμενο κτίριο , αλλαγή χρήσης ,ενημέρωση φακέλου και πολλά άλλα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Μέσα από την πολυετή εμπειρία μας στον χώρο των κατασκευών έχουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία και τα κατάλληλα μηχανήματα για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε όλους του τύπους κατασκευής νέων κτιρίων ακόμα και επισκευής ενίσχυσης υπαρχόντων κτιρίων εκμεταλλευόμενοι την ποιότητα και την αξιοπιστία των σύγχρονων υλικών και μεθόδων κατασκευής.

 ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

Σύμφωνα με τον Ν. 4495/2017 δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες που έχουν ακίνητο με αυθαίρετα κτίσματα , αυθαίρετες κατασκευές ακόμα και μικρές πολεοδομικές παραβάσεις να   διατηρήσουν την νομιμότητα του ακινήτου καταβάλλοντας ένα πρόστιμο, απαλλάσσοντας το ακίνητο από τα πολεοδομικά βάρη για τα επόμενα 30 χρόνια ή ακόμα και οριστικά για κάποιες κατηγορίες αυθαιρέτων. Τα ακίνητα με αυθαιρεσίες βάση του νόμου απαγορεύονται να μεταβιβαστούν και υπόκεινται σε πολλαπλάσια πρόστιμα από αυτά που προβλέπονται από το νόμο αυτό και κρίνονται κατεδαφιστέα.

 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

To γραφείο μας μαζί με τους εξωτερικούς του συνεργάτες εκπονεί και συντάσσει όλα τα τοπογραφικά διαγράμματα στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87), σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες τεχνικές προδιαγραφές, χάρη στον άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτει.

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ( Π.Ε.Α.) είναι ένα αναγνωρισμένο από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. έγγραφο, στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση κάθε κτιρίου. Η έκδοσή του είναι απαραίτητη για κάθε κτίριο άσχετα από την επιφάνειά του το οποίο πρόκειται να μισθωθεί είτε να μεταβιβαστεί.

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

Τα ακίνητα στην χώρα μας μπαίνουν στην ψηφιακή εποχή προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία, διασφαλίζοντας παράλληλα όχι μόνο την ταχύτητα αλλά και την ασφάλεια των μεταβιβάσεων. Σκοπός της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του κτιρίου, καθώς και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των μεταβολών του, κατά την διάρκεια της ζωής του.